Zapobieganie nadużyciom, mechanizmy zgłaszania nadużyć, whistleblowing

Wspieramy naszych Klientów we wdrażaniu mechanizmów zapobiegania nadużyciom w firmach. Dzięki mechanizmom prewencyjnym, nasi Klienci unikają wielu ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Rekomendujemy rozwiązania wspierające zgłaszanie nadużyć w firmach (whistleblowing). Dzięki temu nasi Klienci unikają szkód oraz uszczerbków reputacyjnych.