Audyt HR, compliance, ODO

Proponujemy Klientom analizę zasad ich funkcjonowania w zakresie prawa pracy i compliance. 

Celem analizy jest ocena zgodności dokumentacji i praktyki pracodawcy z przepisami oraz orzecznictwem sądów. 

Wskazujemy obszary ryzyka w zakresie stosunków pracowniczych. Identyfikujemy i doradzamy rozwiązania korzystniejsze dla pracodawcy, zwiększające bezpieczeństwo prawne, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń finansowych lub organizacyjnych.

Weryfikujemy zgodność z prawem obowiązujących w spółkach regulacji wewnętrznych, w tym regulaminów, procedur i polityk wewnętrznych, dokumentów prawnopracowniczych i innych. Oceniamy, czy spełniają wymogi zarówno polskie, jak i międzynarodowe, jak również czy odpowiadają potrzebom Klientów i należycie zabezpieczają ich interes. 

Przeprowadzając audyt compliance, proponujemy niezbędne lub rekomendowane zmiany w obowiązujących regulacjach, dążąc do zapewnienia ich skuteczności i zupełności. Sporządzamy red flag report, wskazujący na stwierdzone nieprawidłowości i niezgodności, jak również zawierający zalecenia i rekomendacje dotyczące niezbędnych zmian w dokumentach.