Umowy, regulaminy, procedury compliance, dokumentacja pracownicza

 

Wewnętrzne procedury wtedy spełniają oczekiwania Klientów, gdy są prawidłowo wdrożone a zespół je zna i stosuje się do nich. Kierujemy się tym mottem dążąc do skutecznego wdrażania zaleceń naszych Klientów.

Przygotowujemy i wdrażamy pełną dokumentację z obszaru HR, nie tylko z obszaru prawa pracy (umowy, regulaminy i inne), ale również z obszaru compliance  (kodeksy etyki, procedury antymobbingowe, procedury zgłaszania nieprawidłowości whistleblowing, procedury dot. przetwarzania danych osobowych i inne).

Tworzymy i wdrażamy kompleksową dokumentację pracowniczą związaną z obsługą dużych procesów restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy i innych.

Zapewniamy Klientom dostęp do aktualnych, bezpiecznych z prawnego punktu widzenia wzorów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów dot. zachowania poufności i innych standardowych dokumentów pracowniczych.

Tworzymy regulaminy, procedury i inne dokumenty „skrojone na miarę”, dostosowane do potrzeb i specyfiki działalności Klienta oraz branży.

Dbamy o to, aby regulaminy i procedury były napisane prostym językiem, aby były zrozumiałe dla adresatów i pozwalały na realizację zamierzonych celów zarządczych Klienta. Inaczej będzie wyglądał regulamin pracy w zakładzie produkcyjnym, a inaczej w banku czy instytucji finansowej.

Przygotowując i wdrażając regulaminy i procedury, rekomendujemy działania i strategie mające na celu ich skuteczne wdrożenie. Doradzamy, jak tworząc dokumenty HR i compliance, osiągać zamierzone efekty biznesowe.

Prowadzimy audyty stosowanej przez Klientów dokumentacji pracowniczej, zwracamy uwagę na nieprawidłowości i ryzyka oraz rekomendujemy zmiany, które powinny być wprowadzone.