Postępowania wyjaśniające dot. niepożądanych zjawisk HR oraz innych nadużyć

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie (w tym molestowanie seksualne), łapówkarstwo, korupcja, konflikty interesów – to tylko niektóre zdarzenia, które wymagają interwencji pracodawcy.

Wspieramy naszych Klientów w ocenie wymienionych kategorii zdarzeń oraz w prowadzeniu postępowań wyjaśniających. Rekomendujemy rozwiązania pozwalające na uniknięcie lub ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy.

Ze względu na potencjalne wysokie szkody wynikające z tego typu zdarzeń, kładziemy szczególny nacisk na prewencję i właściwe ich zrozumienie przez pracodawcę i pracowników.

Tworzymy i wdrażamy odpowiednie procedury oraz systemy zgłoszeń. Szkolimy pracowników. Uczestniczymy w komisjach wyjaśniających, wdrażamy zalecenia pokontrolne.