PRO HR Maj 2024

2024.05.28

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przestępstwom na tle seksualnym (tzw. ustawa Kamilka) jest odpowiedzią na liczne, głośne w mediach, przypadki stosowania przemocy (także seksualnej) wobec dzieci.

Praca zdalna stwarza zagrożenie, iż w zakładzie pracy zabraknie wyznaczonych do tego pracowników z uwagi na wykonywanie pracy w danym dniu zdalnie. 

Jeżeli pracownik wystąpi z powództwem o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę i zawrze z byłym pracodawcą ugodę, na mocy której zostanie mu wypłacona pewna kwota, to kwota ta nie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdarza się, że pracodawcy deklarują wsparcie dla wartości DEI, składają fasadowe oświadczenia, że wspierają różnorodność i inkluzywność, co daje złudzenie, że firma dba o DEI, a w rzeczywistości zachowują bierność i nie wdrażają inicjatyw, a czasami nawet podejmują działania sprzeczne z deklaracjami. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) ogłosił rozpoczęcie prac nad rewizją swoich poradników.

Projekt jest częścią reformy, która ma na celu stworzenie bardziej efektywnych instytucji wspierających rynek pracy.

Zobacz plik PDF