Będą zmiany w poradnikach UODO dot. HR i zgłaszania naruszeń. Ruszyły konsultacje społeczne

2024.05.28

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) ogłosił rozpoczęcie prac nad rewizją swoich poradników. Szczególnie istotny jest poradnik o ochronie danych w miejscu pracy, który nie był aktualizowany od 2018 roku. Zawiera on wytyczne, którymi powinni kierować się pracodawcy, tymczasem niektóre jego elementy nie przystają już do obecnych realiów. 

Równocześnie UODO zaktualizuje poradnik o reagowaniu na naruszenia danych osobowych. Jest on szczególnie istotny w sytuacjach kryzysowych, np. gdy doszło do wycieku danych z firmy. Ważne jest więc aby administratorzy danych wiedzieli, czego w takich sytuacjach oczekuje od nich obecnie organ nadzorczy.

Wystartował proces konsultacji społecznych obu poradników. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi, pytania i propozycje zmian do 21 czerwca br. poprzez dedykowane kanały dostępne tutaj. Zebrane uwagi zostaną następnie opublikowane na stronie internetowej UODO i wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowych dokumentów.

 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2024