Praca zdalna nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnienia obecności w zakładzie pracy pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i zwalczania pożarów

2024.05.28

Praca zdalna stwarza zagrożenie, iż w zakładzie pracy zabraknie wyznaczonych do tego pracowników z uwagi na wykonywanie pracy w danym dniu zdalnie. 

Pracodawca zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji czy są oni obecni w zakładzie pracy. Możliwa jest odmowa wyrażenia zgody na wykonywanie pracy zdalnej zgodnie z propozycją pracownika jeżeli miałoby to oznaczać, iż w zakładzie pracy nie będzie dostępny choć jeden taki pracownik.

Pracodawca powinien mieć na względzie swoje zobowiązanie również w przypadku ustalania urlopów wyznaczonych pracowników lub ich niezdolności do pracy.

 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2024