PRO HR Sygnaliści | Czerwiec 2024

2024.06.20

Specjalna edycja PRO HR Sygnaliści jest już dostępna!

 

W związku z uchwaleniem ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów i w oczekiwaniu na jej wejście w życie, oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie PRO HR poświęcone temu, co nowe prawo zmieni w życiu pracodawców. Przez ponad 5 lat dyskusji o sygnalistach łatwo było zgubić sens tej regulacji. Przypominamy zatem, czemu te przepisy mają służyć.

 


 

O czym piszemy?

 

 

Ustawowe gwarancje ochrony osób, które zgłaszają naruszenia prawa są wprowadzane po to, by łatwiej uzyskiwać informacje o nieprawidłowościach w newralgicznych obszarach funkcjonowania państw członkowskich UE, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Uchwalona ustawa za „sygnalistę” uznaje osobę, która w związku ze swoją pracą dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego lub zewnętrznego) lub ujawnienia publicznego naruszenia prawa – pod warunkiem, że działa w dobrej wierze. Ustawa o ochronie sygnalistów nie obejmie zgłaszających naruszenia prawa pracy, chyba że tak zdecydują pracodawcy.

Ochrona sygnalisty polega na zapewnieniu poufności wszelkich pochodzących od niego informacji i jego danych, zakazie działań odwetowych w odpowiedzi na zgłoszenie lub ujawnienie publiczne i zakaz wszczynania przeciwko niemu tzw. uporczywych postępowań.

Wdrożenie ustawy o sygnalistach wymaga rewizji obowiązujących procedur, ustanowienia kanałów zgłoszeń i osób obsługujących je oraz przygotowania (w konsultacji z pracownikami) odpowiedniej procedury.

Wewnętrzna procedura zgłoszeń może (ale nie musi) zawierać system zachęt do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych. 

Zobacz plik PDF