Będzie uszczelnianie procedur zatrudniania cudzoziemców, ograniczanie nadużyć, elektronizacja postępowań administracyjnych, a także programy integracyjne dla cudzoziemców – jest projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

2024.05.28

Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy został opublikowany. Jest częścią reformy, która ma na celu stworzenie bardziej efektywnych instytucji wspierających rynek pracy. Analiza obecnych przepisów wykazała szereg problemów tj. nadużywanie procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę, brak odpowiedzi na realne potrzeby rynku pracy czy nadmierna biurokracja w urzędach. Celem nowej ustawy jest uporządkowanie kwestii zatrudniania cudzoziemców. 

Co do zasady, projekt opiera na obecnych przepisach, jednocześnie wprowadzając kilka istotnych modyfikacji, m.in.: wprowadzenie obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, gdy przedsiębiorstwo pracodawcy działa głównie w celu ułatwienia wjazdu obywatelom państw trzecich; likwidację testu rynku pracy na rzecz listy zawodów, w których zatrudnienie cudzoziemca nie będzie możliwe; Elektronizację procedur administracyjnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Nowa ustawa ma na celu nie tylko regulowanie dostępu cudzoziemców do rynku pracy, ale także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, takim jak wypychanie Polaków z rynku pracy i zaniżanie standardów zatrudnienia.

Projekt ma zostać przyjęty w III kwartale 2024 r.
 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2024