PRO HR Luty 2024

2024.02.28

Wzrasta znaczenie programów różnorodności, równości i włączenia (Diversity, Equity & Inclusion).

Jeżeli pracodawca zwolnił chronionego pracownika, sąd może nakazać zatrudnianie go do zakończenia procesu.

Wypłata wynagrodzenia w zawyżonej wysokości na skutek błędu pracodawcy nie obliguje pracownika do zwrotu nadpłaty. 

Państwa członkowskie mają czas do 7 czerwca 2026 r. na implementację Dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń. Pracodawcy nie mogą jednak zwlekać z działaniami. Już teraz powinni podjąć odpowiednie kroki, aby sprostać nowym regulacjom.

Kwota odpisu podstawowego na fundusz socjalny będzie wynosić 2.417,14 zł. Oznacza to wzrost o ponad 500 zł.

W 2024 r. pracownicy-cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card/Niebieska karta UE) muszą wykazać, że ich miesięczne wynagrodzenie jest nie niższe niż 10.733,22 zł brutto miesięcznie.

 

Zobacz plik PDF