PRO HR Compliance | Wrzesień 2021

2021.09.06

Najnowsza edycja naszego najnowszego kwartalnika PRO HR Compliance jest już dostępna!

O czym piszemy?
 


Nie tylko w Polsce proces implementacji przebiega powoli. Jak dotąd ustawę wdrażającą przyjęto jedynie na Łotwie, a projektowane przepisy opublikowano w kilku jurysdykcjach (m.in. Danii, Niemczech, Francji). 

Standard ma zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości oraz przedmiotu i skali prowadzonej działalności. 

KNF doceniając rolę social mediów, chce ujednolicić zasady ich wykorzystywania, zwłaszcza w zakresie promocji produktów i usług. 

Decyzję o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym pracodawca musi podjąć w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej tę decyzję.

Zobacz plik PDF