Dyrektywa o ochronie sygnalistów wciąż czeka na wdrożenie | PRO HR Compliance

2022.07.07

Termin na implementację Dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwanej potocznie Dyrektywą o ochronie sygnalistów), minął 17 grudnia 2021 r., ale Polska wciąż nie wdrożyła przepisów krajowych.

Polski ustawodawca opublikował wprawdzie dwa projekty ustaw – pierwszy w październiku 2021 r., a drugi w kwietniu br., lecz proces legislacyjny utknął na etapie konsultacji społecznych i nie widać postępów, które wskazywałyby na przyjęcie regulacji krajowych w przewidywalnej perspektywie czasowej.

Najnowszy projekt ustawy wdrażającej jest  zasadniczo zbieżny z podstawowymi założeniami unijnej Dyrektywy, jednakże precyzyjne określenie wymogów wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa nadal jest wyzwaniem – projekt ustawy może jeszcze ulec zmianom, przed skierowaniem do dalszych prac.

O drugim podejściu ustawodawcy do projektu ustawy o sygnalistach pisaliśmy tutaj: https://raczkowski.eu/aktualnosci/publikacje/2022/drugie-podejscie-do-projektu-ustawy-o-sygnalistach-co-sie-zmienia-pro-hr-alert.html/

Implementacja Dyrektywy sprawia problemy nie tylko polskiemu ustawodawcy. Według danych Ius Laboris , tylko 8 krajów członkowskich UE wdrożyło krajowe przepisy.
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora compliance - PRO HR Compliance