PRO HR Compliance | Lipiec 2022

2022.07.07

Najnowsza edycja naszego kwartalnika PRO HR Compliance jest już dostępna!

O czym piszemy?


Najnowszy projekt ustawy wdrażającej jest  zasadniczo zbieżny z podstawowymi założeniami unijnej Dyrektywy, jednakże precyzyjne określenie wymogów wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa nadal jest wyzwaniem – projekt ustawy może jeszcze ulec zmianom, przed skierowaniem do dalszych prac. 

Przestępstwo nadużycia zaufania polega na niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu udzielonych uprawnień, które doprowadziły do wyrządzenia szkody majątkowej w organizacji.  

Przepisy uchwalone przez instytucje Unii Europejskiej oraz państwa członkowskie,  w tym Polskę, będące odpowiedzią na rosyjską agresję na Ukrainę, powołały nowe listy sankcyjne. Obejmują one osoby fizyczne, w tym przedsiębiorców, i firmy, których działalność może wspierać rosyjską agresję. 

 

Zobacz plik PDF