KNF daje wytyczne jak korzystać z mediów społecznościowych | PRO HR Compliance

2021.09.06

Komisja Nadzoru Finansowego w sierpniu br. opublikowała Stanowisko w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach. 

KNF doceniając rolę social mediów, chce ujednolicić zasady ich wykorzystywania, zwłaszcza w zakresie promocji produktów i usług. KNF wskazuje, że podmiot nadzorowany ponosi odpowiedzialność nie tylko za publikowane przez siebie treści, ale także wpisy udostępniane („szerowane”) czy aprobowane („polubienia”).

KNF ocenia, że korzystanie z social mediów kreuje ryzyka prawne i reputacyjne, wobec czego konieczne jest podjęcie działań w obszarze compliance, m.in. takich jak:

  • przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka związanej z wykorzystywaniem social mediów;
  • opracowanie i wdrożenie polityki korzystania z mediów społecznościowych;
  • szkolenia z korzystania z social mediów;
  • współpraca z komórką ds. zgodności (funkcja compliance) ws. publikacji określonych wpisów.

Wytyczne KNF nie mają zastosowania w sytuacji korzystania przez pracowników z kont w social mediach na prywatne potrzeby, niezwiązane z działalnością podmiotu nadzorowanego. 
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora compliance - PRO HR Compliance