Coraz więcej powszechnie dostępnych list sankcyjnych | PRO HR Compliance

2022.07.07

Przepisy uchwalone przez instytucje Unii Europejskiej oraz państwa członkowskie,  w tym Polskę, będące odpowiedzią na rosyjską agresję na Ukrainę, powołały nowe listy sankcyjne.

Obejmują one osoby fizyczne, w tym przedsiębiorców, i firmy, których działalność może wspierać rosyjską agresję.

Lista, prowadzona w Polsce przez Ministra Spraw Wewnętrznych , uzupełnia dostępne już listy sankcyjne prowadzone przez instytucje unijne oraz Organizację Narodów Zjednoczonych.

Wobec podmiotów wpisanych na listę stosuje się szereg zakazów związanych z nawiązywaniem z nimi lub kontynuowaniem stosunków gospodarczych.

Pozyskiwanie informacji, czy polska firma prowadzi jakiekolwiek interesy z firmami lub osobami znajdującymi się na liście sankcyjnej jest obowiązkiem przedsiębiorcy, a w praktyce jego pionu prawnego lub działu compliance.

Należy z jednej strony upewnić się, czy wśród klientów, dostawców lub współpracowników firmy nie ma podmiotów wpisanych na listę oraz wprowadzić mechanizm zapobiegający nawiązywaniu takiej współpracy w przyszłości.

Ustawa z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego odwołuje się do unijnych rozporządzeń, mających taką samą moc obowiązującą, jak np. RODO. Dzięki temu nie ma obaw, że pozyskiwanie danych osobowych osób i podmiotów objętych sankcjami będzie niezgodne z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek weryfikowania kontrahentów w opisywanych okolicznościach jest szczególnie istotny, gdyż naruszenie zakazów określonych w unijnych rozporządzeniach (m.in. zakaz przywozu towarów z okręgów Ługańskiego i donieckiego) stanowią przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. 
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora compliance - PRO HR Compliance