Termin na „dyscyplinarkę” a prowadzenie postępowania wyjaśniającego | PRO HR Compliance

2021.09.06

Decyzję o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym pracodawca musi podjąć w ciągu miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej tę decyzję.

Orzecznictwo SN uwzględnia przy obliczaniu tego terminu, fakt prowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. 

SN wyjaśnia, że termin miesięczny powinien biec nie od powzięcia przez pracodawcę jakiejkolwiek informacji o nagannym zachowaniu pracownika, a od ustalenia najważniejszych okoliczności tego zachowania, w tym stopnia winy i skutków dla pracodawcy. Po powzięciu informacji o niewłaściwym zachowaniu pracownika, pracodawca powinien wszcząć wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

Postępowanie należy prowadzić bez zwłoki. Od jego zakończenia, należy liczyć miesięczny termin z art. 52 k.p. 

Sprawne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zwiększa szansę na to, że w przypadku sporu sądowego ze zwolnionym pracownikiem pracodawca udowodni, że zostały spełnione przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego.
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora compliance - PRO HR Compliance