‘Whistleblowingowy’ standard ISO już przyjęty | PRO HR Compliance

2021.09.06

Pod koniec lipca br. opublikowano nowy standard ISO 37002 Whistleblowing management systems – Guidelines. Sformułowano w nim szczegółowe wytyczne dotyczące budowania i implementowania efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Standard ma zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości oraz przedmiotu i skali prowadzonej działalności. Dokument może być pomocny zwłaszcza dla podmiotów, które w związku z przyjęciem Dyrektywy o ochronie sygnalisty będą zobligowane do wdrożenia systemu whistleblowingowego. 

Sprawny system whistleblowingowy wg ISO obejmuje:

  • przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości;
  • kwalifikację zgłoszeń;
  • podejmowanie działań następczych (prowadzenie postępowań wyjaśniających, współpraca z wewnętrznymi/zewnętrznymi doradcami, zapewnienie ochrony sygnaliście).

System ma być budowany w oparciu o zasady: zaufania, bezstronności i ochrony. Sygnalistą w rozumieniu standardu jest nie tylko osoba zatrudniona w organizacji, ale także m.in. dostawcy, agenci, pośrednicy czy klienci.
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora compliance - PRO HR Compliance