PRO HR maj 2020

2020.05.12

Co zawiera bieżące wydanie newslettera dla pracodawców?
 


 

Świadczenia niedostępne ze względu na izolację epidemiologiczną nie stanowią podstawy opodatkowania.

Kolejny projekt ustawy przewidujący wsparcie dla przedsiębiorców w związku z COVID-19 trafił do podpisu Prezydenta. Jakie są najważniejsze zmiany w tym projekcie?

  • Temat 3: Tarcza Antykryzysowa. Dofinansowanie

Dziś pracodawcy stają przed koniecznością redukcji kosztów, a obecne przepisy przewidują instrumenty pomocowe w celu ochrony miejsc pracy.

  • Temat 4: Kwarantanna pracowników

Weryfikacja odbywania kwarantanny przez pracownika oraz objęcie kwarantanną pracownika, którego domownik jest osobą zakażoną.

  • Temat 5: Zatrudnienie niepełnosprawnych: ułatwienia na podstawie Tarczy antykryzysowej

Dotychczasowe specustawy wprowadziły ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i zatrudniających je pracodawców.

  • Temat 6: Zawieszenie składek do PPE i wpłat do PPK w czasie korzystania z Tarczy antykryzysowej

Istnieje możliwość niefinansowania składki podstawowej do PPE w przypadku wprowadzenia w zakładzie pracy przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Analogicznie, w takich sytuacjach, można nie finansować wpłat do PPK.

  • Temat 7: Ułatwienia dla Rad Nadzorczych

Tarcza antykryzysowa wprowadziła zmiany do kodeksu spółek handlowych ułatwiające i unowocześniające organizacje posiedzeń Rad Nadzorczych.
 Więcej znajdziesz w publikacji PRO HR maj 2020

Zobacz plik PDF