Oszczędności PIT i ZUS podczas pracy zdalnej | PRO HR Koronawirus

2020.05.06

Pandemia to okres, w którym wiele organizacji jest zmuszonych do ograniczania kosztów prowadzonej działalności. Firmy składają wnioski o różnego rodzaju dofinansowania z Tarczy antykryzysowej, zapominając jednocześnie o oszczędnościach, które wynikają wprost z przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych.

Finansowanie świadczeń


Jeśli w czasie pracy zdalnej firma finansuje pracownikom różnego rodzaju świadczenia, z których w obecnej sytuacji nie mogą oni korzystać, np. karnet na siłownię czy miejsce parkingowe obciążenia publicznoprawne po stronie firmy mogą się zmniejszyć o ok. 61 zł* miesięcznie za każdego pracownika.

Przy 500 zatrudnionych oszczędności za trzy miesiące mogą wynieść ponad 90 000 zł. Pracownicy również na tym skorzystają.

Przyznawanie dodatkowych świadczeń z ZFŚS


Jeśli firma rozważa przyznanie pracownikom dodatkowych świadczeń, sfinansowanie ich ze środków ZFŚS, a nie ze środków obrotowych, może to przynieść roczne oszczędności dla jednego pracownika zarabiającego tzw. średnią krajową, w wysokości ok. 705 zł rocznie.

Przy 500 zatrudnionych pracownikach łączny roczny wzrost dochodu netto pracowników wyniesie około 350 000 zł.  Nie można zapomnieć o oszczędnościach dla pracodawców – takie działanie pozwoli spółce oszczędzić rocznie nawet ponad 100 000 zł.

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników


Ponadto, jeśli, w związku z obecną sytuacją, miejsce wykonywania pracy zatrudnianych przez firmę cudzoziemców i pracowników polskich oddelegowanych za granicę tymczasowo znajduje się w kraju macierzystym, spółka powinna ustalić czy rozliczanie wynagrodzenia pracownika w zakresie podatku PIT i ubezpieczeń społecznych w Polsce i za granicą jest prawidłowe, czy też wymaga jakichś zmian.

*Przy założeniu, że wartość miesięczna świadczeń wynosi 300 zł.