Kłopotliwe postanowienia w umowach | PRO HR Pharma

2022.02.28

Kodeks pracy wskazuje 5 obowiązkowych elementów umowy o pracę. Są to: rodzaj i miejsce pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

W praktyce pracodawcy z branży farmaceutycznej często decydują się na uregulowanie w umowie również innych kwestii, takich jak linia raportowania, produkt lub obszar terapeutyczny, za który pracownik jest odpowiedzialny itp. To stwarza problemy. 

Wskazanie w umowie o pracę tych dodatkowych elementów oznacza bowiem, że stają się one częścią uzgodnienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracownicy mogą więc twierdzić, że każda zmiana w tym zakresie wymaga ich zgody i… będą mieli rację. 

Tymczasem, gdyby te dodatkowe kwestie nie były częścią umowy o pracę, to pracodawca nie potrzebowałby zgody pracownika na ich zmianę. Wystarczyłoby zwykłe polecenie. Tak długo bowiem, jak rodzaj pracy się nie zmienia, tak długo pracodawca może samodzielnie decydować o tym, do kogo pracownik będzie raportował, w którym zespole będzie wykonywał pracę oraz za jaki obszar terapeutyczny będzie odpowiadał.

Należy to do uprawnień kierowniczych pracodawcy. Znacznie ułatwia też procedowanie w razie zmian organizacyjnych, powodujących przetasowanie w zespołach lub skutkujących utworzeniem nowego zespołu. 

Rekomendujemy przejrzenie stosowanych przez Państwa wzorów umów o pracę i analizę, czy wszystkie zawarte w nich postanowienia są niezbędne i odnoszą się do kwestii, które powinny być regulowane umową o pracę. 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.