Podejmowanie dodatkowej aktywności zawodowej przez przedstawicieli | PRO HR Pharma

2022.02.28

W dobie pandemii wielu pracowników podjęło dodatkową aktywność zawodową. Dotyczy to również przedstawicieli medycznych, którzy zaczęli pracować zdalnie. 

Pracodawca nie może ich zwolnić, jeśli dodatkowa aktywność nie stanowi działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, nie narusza obowiązku dbałości o jego dobro lub nie ma negatywnego wpływu na wykonywanie obowiązków przez pracownika. Firma może jednak kontrolować liczbę i jakość zadań wykonywanych przez przedstawiciela oraz zwiększyć jego zakres obowiązków.

Pracownicy podejmują teraz różnorodne dodatkowe aktywności – czynnie wykonują zawód lekarza, świadczą usługi masażysty, fizjoterapeuty, couching rozwoju osobistego, zajmują się wyrobem i sprzedażą leczniczego wina itp. Pomysłów na dodatkową aktywność jest tyle, ilu ludzi w branży. 

Pracodawca nie może zakazać takiej działalności, chyba że jest ona działalnością konkurencyjną. Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest bowiem obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, czyli także powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Pracodawca nie może zatem nakazać pracownikowi powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, a jedynie od takiej, która jest wobec firmy konkurencyjna. 

Jeśli aktywność pracownika nie stanowi działalności konkurencyjnej, warto przyjrzeć się, czy pracownik podczas tych aktywności, na portalach społecznościowych, wypowiada się negatywnie o pracodawcy. To może być bowiem przyczyną jego zwolnienia. Powodem takim może być również niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie pracy. Z tego powodu sam fakt przyjmowania pacjentów w „godzinach pracy” będzie niewystarczający, aby zwolnić przedstawiciela. Pracuje on bowiem z reguły w zadaniowym czasie pracy. Jeśli jednak  przyjmowanie pacjentów powoduje, że przedstawiciel nie włącza się na wideokonferencje, szkolenia, nie odbywa w prawidłowy sposób wizyt, to można z nim z tego powodu rozwiązać umowę o pracę. 

Warto ponadto zweryfikować jakie zadania wykonuje przedstawiciel pracujący zdalnie i ile czasu mu one zajmują. Przełożony może żądać takiej ewidencji np. w postaci tygodniowych lub miesięcznych raportów. Może się okazać, że po zmianie organizacji pracy z tradycyjnej na zdalną przedstawiciel ma po prostu zbyt mało zadań a niezagospodarowany czas powoduje, że podejmuje inne, ciekawe dla niego aktywności. 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.