Za skutki wypadku przy pracy niejednokrotnie zapłaci pracodawca

2021.12.30

Coraz częściej zdarza się, że osoby poszkodowane w konsekwencji wypadku przy pracy występują z roszczeniami wprost do pracodawców.

Pracownik może domagać się wypłacenia mu m.in.:

  • odszkodowania rekompensującego poniesione przez niego wydatki w konsekwencji wypadku,
  • zadośćuczynienia pieniężnego,
  • renty.

Przy wypadku śmiertelnym prawo do żądania od pracodawcy zapłaty, np. zadośćuczynienia, ma rodzina zmarłego pracownika. 

Pracodawca może być zmuszony do zapłaty ww. świadczeń, jeżeli ponosi on cywilnoprawną odpowiedzialność za wypadek przy pracy i istnieje związek przyczynowy pomiędzy powstaniem szkody a wypadkiem. Odpowiedzialność materialna pracodawcy ma charakter uzupełniający w stosunku do odpowiedzialności z ubezpieczenia wypadkowego (wypłacanego z ZUS).
 

Przeczytaj więcej:
Źródło: Rzeczpospolita
Data: 29 grudzień 2021