Nietrafiona sankcja nie odniesie skutku

2021.12.20

Większość naruszeń obowiązków przez pracowników ma niewielkie rozmiary. Z ich tytułu pracownicy mogą ponosić różnego rodzaju odpowiedzialność. W praktyce, często stosuje się nieformalne „rozmowy wychowawcze”, kary porządkowe, a w poważniejszych przypadkach – wypowiedzenia. 

Decyzja o tym, jaki „środek dyscyplinujący” zastosować, powinna być ukierunkowana na  osiągnięcie celu, czyli wyeliminowanie naruszeń. Źle dobrany środek dyscyplinujący nie odniesie tego skutku oraz może narazić pracodawcę na ryzyko sporu sądowego. 

Więcej w artykule adw. Piotra Graczyka i adw. Natalii Łokińskiej „Nietrafiona sankcja nie odniesie skutku”

Żródło: Rzeczpospolita 

Data: 16 grudnia 2021 r.