Przeszkadzanie w prowadzeniu sporu zbiorowego to przestępstwo | Cykl prawo karne pracy – kto i za co może ponieść odpowiedzialność?

2021.12.29

Mimo, że związki zawodowe nadużywają prawa do wszczęcia sporu zbiorowego, trzeba do nich podchodzić ostrożnie. Niewykonanie obowiązków pracodawcy w związku ze sporem jest przestępstwem. Do obowiązków należy zawiadomienie okręgowego inspektora pracy o wszczęciu sporu, udział w negocjacjach, podpisanie porozumienia lub protokołu rozbieżności czy poniesienie kosztów mediacji. Pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, który tych obowiązków nie wykona albo przeszkadza w inny sposób w prowadzeniu sporu, może zapłacić nawet milion zł grzywny.

Przeczytaj więcej w artykule dla Biznes Tuby.