Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę wymaga formy pisemnej lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego | PRO HR Handlowy

2021.06.30

Sąd Najwyższy zakwestionował możliwość przeprowadzenia konsultacji ze związkiem zawodowym wypowiedzenia umowy o pracę w zwykłej formie elektronicznej (meilowej).

Zgodnie z przepisami, taka konsultacja wymaga formy pisemnej (na piśmie). W ocenie Sądu obecne przepisy wyłączają inne formy niż forma pisemna, w szczególności formę dokumentową (np. skan pisma wysłany meilem, zapytanie w treści meila, itp.). Zważywszy na zrównanie z formą pisemną formy elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, również ta forma jest dopuszczalna.

Przeprowadzenie konsultacji w niewłaściwej formie może oznaczać naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów i w konsekwencji przegranie sprawy sądowej, jeżeli pracownik odwoła się od wypowiedzenia.

Wyrok budzi wątpliwości w przypadku, gdy pracodawcy zawierają ze związkami zawodowymi porozumienia określające zasady wymiany korespondencji, w tym również w zakresie konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę. Takie porozumienia opierają się na autonomii stron i powinny być respektowane przez sądy w sytuacji, w której cel konsultacji jest zapewniony.

Nie mniej jednak warto przyjrzeć się praktyce konsultacji wypowiedzeń umów o pracę pod kątem powyższego wyroku i wprowadzać ewentualne zmiany do tej praktyki.
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy