Niezapowiedziane kontrole PIP bez wsparcia rządu

2021.10.19

Rząd na nie wobec uregulowania niezapowiedzianych kontroli PIP. Rząd negatywnie ocenił poselski projekt ustawy wprowadzający niezapowiedziane kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.
 

Projekt ustawy zakłada, że PIP nie będzie zobowiązany zawiadamiać przedsiębiorców o kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. W ocenie autorów nowelizacji takie rozwiązanie ma przywrócić zaufanie obywatela do państwa oraz zaktualizować zasadę pewności prawa. Obecnie brak takiego zapisu skutkuje powstawaniem sporów na linii przedsiębiorcy – Państwowa Inspekcja Pracy oraz rozbieżną linią orzeczniczą sądów rozpoznających przeciwstawne stanowiska. 
 

W ocenie rządu nowelizacja nie jest konieczna. Inspektorzy pracy mogą bowiem przeprowadzać niezapowiedziane kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy na podstawie art. 48 ustawy Prawo przedsiębiorców. Przepis ten zwalnia z obowiązku zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli w przypadku gdy przepis szczególny reguluje daną kwestię czy zagadnienie w sposób odmienny niż w ustawie.
 

Według rządu ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy jednoznacznie nadaje uprawnienia urzędnikom do swobodnego wstępu, bez uprzedniego zawiadomienia, o każdej porze dnia i nocy, do każdego zakładu pracy podlegającego inspekcji. Inspektorzy pracy, zdaniem rządu, mają również prawo powoływać się na Konwencję nr 81 MOP dotyczącą inspekcji pracy w przemyśle i handlu, a więc ratyfikowaną umowę międzynarodową, której stosowanie wyłącza stosowanie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy 

Zobacz plik PDF