PRO HR Handlowy | Marzec 2021

2021.03.11

O czym jest najnowsze wydanie kwartalnika dla pracodawców z sektora retail? 


Pracodawca jest zobowiązany podjąć działania eliminujące narażenia na szkodliwych czynników biologicznych, a jeżeli nie jest to możliwie – ich ograniczenia.

W przypadku zakażenia koronawirusem w pracy pracownicy mogą występować wobec pracodawców z roszczeniami odszkodowawczymi.

Dodatek szkoleniowy przysługuje pracownikom, którzy są instruktorami praktycznej nauki zawodu.

Od 25 stycznia bieżącego roku kontrole PIP mogą być przeprowadzane w formie zdalnej lub hybrydowej. Warunkiem przeprowadzenia takiej kontroli jest zgoda przedsiębiorcy.
Więcej w marcowym PRO HR Handlowy 
 


Więcej w marcowym PRO HR Handlowy 

Zobacz plik PDF