PRO HR styczeń-luty 2020

2020.02.28

Co zawiera bieżące wydanie newslettera dla pracodawców?

 


 

  • Temat 1: Koronawirus – jakie działania można podjąć wobec pracowników

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia swoich pracowników – dowiadywać się, czy nie byli w rejonach zagrożonych, a jak tak, kierować na badania.

 

  • Temat 2: RODO a ZFŚS

Zdaniem UODO pracodawca ma jedynie wgląd do dokumentu PIT małżonka pracownika i nie może przechowywać jego kopii ani utrwalać go w inny sposób. Zdanie Urzędu wydaje się być niezgodne z ustawą o ZFSŚ, gdyż są pewne sytuacje, w których przechowywanie jest dopuszczalne.

 

  • Temat 3: ZUS może żądać zwrotu niezasadnych zasiłków chorobowych

ZUS uzyskał możliwość egzekwowania wyłudzonych zasiłków od pracodawców. Jest to wynik uchwały Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2019 roku.

 

  • Temat 4: PPK – ważne terminy

W styczniu br. druga grupa przedsiębiorców została objęta programem PPK. Są to organizacje, które na dzień 31 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób. O których terminach muszą pamiętać?

 

  • Temat 5: Nieodpłatne sprawowanie funkcji członka zarządu stanowi przychód dla zarządzanej spółki

Z wyroku NSA z 30 października 2019 r. wynika, że sprawowanie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia stanowi nieodpłatne świadczenie dla spółki, chyba że członek zarządu jest akcjonariuszem lub udziałowcem zarządzanej przez siebie spółki.

 

  • Temat 6: Zwolnienie z pracy

Co obejmuje zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy? Czy pracownik może nie realizować innych swoich obowiązków pracowniczych?

 


 

Więcej znajdziesz w publikacji PRO HR styczeń-luty 2020

Zobacz plik PDF