PRO HR Handlowy | Wrzesień 2020

2020.09.30

O czym jest najnowsze wydanie kwartalnika dla pracodawców z sektora handlowego?


 

Zanim zaczną się kontrole związane z dofinansowaniem z Tarcz Antykryzysowych, trzeba zweryfikować ewidencję czasu pracy i listy płac. Konieczne jest ustalenie czy rzeczywiście wymiar czasu pracy pracowników został obniżony.

Sprzedawcy mogą odmówić wstępu na teren sklepu oraz obsługi klienta, który nie przestrzega obowiązku zasłaniania ust i nosa w sklepie, ale są w tym wypadku pewne wyjątki.

Niezrealizowanie nakładanych celów sprzedażowych nie powinno być samodzielnym powodem zwolnienia pracownika. Brak oczekiwanej efektywności należy połączyć ze sposobem wywiązywania się przez pracownika z obowiązków zawodowych. 

Jeżeli u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, maksymalna odprawa zostaje obniżona.Więcej w publikacji PRO HR Handlowy wrzesień 2020
 

Zobacz plik PDF