Można odmówić wstępu na teren sklepu oraz obsługi klienta, który nie przestrzega obowiązku zasłaniania ust i nosa w sklepie – z pewnymi wyjątkami | PRO HR Handlowy

2020.09.30

Sprzedający mogą kierować ofertę sprzedaży czy świadczenia usług wyłącznie do osób, które przestrzegają określonych zasad sanitarnych. W tym celu przed wejściem do obiektu należy zamieścić informację o konieczności zakrywania ust i nosa przez klientów.

W ten sposób sprzedający wskażą, iż oferta sprzedaży produktów jest skierowana wyłącznie do osób dbających o zachowanie reżimu sanitarnego na terenie danego obiektu.

Zachowanie ww. warunków wyłączy możliwość zastosowania art. 135 kodeksu wykroczeń, który zakazuje odmowy sprzedaży towaru bez uzasadnionej przyczyny.

Należy zwrócić szczególną uwagę na klientów, którzy oświadczą, że ze względu na stan zdrowia nie mogą zakrywać ust i nosa. Sprzedający nie mogą żądać od nich wykazania takiej okoliczności. Klienci będą musieli zostać obsłużeni. 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy.