PRO HR Handlowy | Grudzień 2020

2020.12.11

O czym jest najnowsze wydanie kwartalnika dla pracodawców z sektora retail? 


 

Przepisy tarczowe zmieniły dotychczasowe zasady. Wpływa to negatywnie na możliwość rozwiązania umowy o pracę w przypadku nieobecności pracownika w zakładzie pracy, a nawet w przypadku wykonywania pracy zdalnej. 

Projekt specustawy wprowadza nowe możliwości dla przedsiębiorców, tzw. tarczę branżową. Jest ona dedykowana wybranym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność w zakresie handlu i usług.

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ten obowiązek dotyczy również zagrożeń związanych z trwającą epidemią koronawirusa.

Wprowadzenie w czasie drugiej fali pandemii częściowego zakazu prowadzenia handlu i usług spowodowało niedopuszczenie pracowników do pracy. W przypadku zgłoszenia gotowości do pracy, pracownicy wynagradzani w stałej stawce godzinowej lub w stałej stawce miesięcznej mają za czas przestoju prawo do wynagrodzenia. 


Więcej w publikacji PRO HR Handlowy grudzień 2020r.
 

 

Zobacz plik PDF