PRO HR Handlowy | Lipiec 2020

2020.07.22

O czym jest wakacyjne wydanie kwartalnika dla pracodawców z sektora handlowego?


Najnowsze przepisy nie wyłączają możliwości ubiegania się o dofinansowania z Tarczy 4.0 w przypadku wykorzystania już 3-miesięcznego wsparcia w ramach Tarczy 1.0.

Epidemia koronawirusa pokazała jak istotne jest właściwe przygotowanie firmy na sytuacje awaryjne, w tym na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia COVID-19 w zakładzie pracy.

W przypadku przywrócenia pracownika do pracy na skutek odwołania od wypowiedzenia czy zwolnienia dyscyplinarnego, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy za cały okres pozostawania bez pracy.

Warto zwrócić uwagę na potencjalne oszczędności z tytułu obniżenia tej składki. 

Postanowienia regulaminów sklepów oferujących karty podarunkowe, które po pewnym czasie tracą ważność, są niezgodne z dobrymi obyczajami (Orzeczenie Sądu Rejonowego w Słupsku – I C 3865 19).


Więcej w publikacji PRO HR Handlowy lipiec 2020

Zobacz plik PDF