PRO HR Handlowy | Marzec 2020

2020.03.12

Jakie tematy poruszamy w niniejszymi wydaniu kwartalnika PRO HR Handlowy?


  • Temat 1: Wynagrodzenie za staż pracy

Można różnicować wynagrodzenia pracowników w oparciu o staż pracy. Należy to jednak oceniać przez pryzmat równego traktowania.

  • Temat 2: Kierownik sklepu również odpowiada za BHP

Pracodawca powinien przypisać szczególną wagę odpowiednim szkoleniom kierowników sklepów z BHP, a także przeprowadzać wyrywkowe audyty przestrzegania BHP w sklepach i poziomu zaangażowania kierowników w zapewnienie przestrzegania tych zasad.

  • Temat 3: Szafki pracownicze w sklepie

Sklep ma obowiązek zapewnić odpowiednią ilość szafek pracowniczych bez względu na organizację czasu pracy.

  • Temat 4: PPK w kontroli PIP

W związku z wdrożeniem pierwszych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zapowiada ich kontrolę u największych pracodawców.

  • Temat 5: PIP będzie kontrolował handel w 2020 r. 

72 tys. kontroli PIP zamierza przeprowadzić w 2020 r.

  • Temat 6: Kodeks RODO dla sektora handlu 

Polska Rada Centrów Handlowych opublikowała projekt Kodeksu RODO dla sektora handlu. Doprecyzowano w nim przykłady przetwarzania danych osobowych standardowe dla branży centrów handlowych.


Przeczytaj pełne wydanie kwartalnika PRO HR Handlowy marzec 2020
 

Zobacz plik PDF