Obniżone odprawy w czasie epidemii | PRO HR Handlowy

2020.09.30

Skutkiem wirusa SARS-CoV 2 jest kryzys gospodarczy i częstsze zwolnienia z przyczyn ekonomicznych.

Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników takie zwolnienia oznaczają nie tylko konieczność zapłaty wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, ale również odpraw pieniężnych. Maksymalna wysokość takiej odprawy wynosi piętnastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2020 r. – 39.000 zł brutto).

Jeżeli jednak u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu przepisów tarczowych, maksymalna odprawa zostaje obniżona do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2020 r. – do 26.000 zł brutto). Obniżony limit obowiązuje do końca stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy.