Przywrócenie pracownika do pracy będzie droższe | PRO HR Handlowy

2020.07.22

Za okres pozostawania bez pracy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego.

W przypadku przywrócenia pracownika do pracy na skutek odwołania od wypowiedzenia czy zwolnienia dyscyplinarnego, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy za cały okres pozostawania bez pracy. Tak wynika z najnowszego orzeczenia Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej, który będzie miał bezpośrednie przełożenie na polskie prawo HR i praktykę polskich sądów pracy. 

Do tej pory polskie sądy, w tym Sąd Najwyższy, konsekwentnie odmawiały prawa do takiego urlopu. Oznacza to, że przywrócenie do pracy pracownika na mocy orzeczenia sądu będzie dla pracodawcy jeszcze droższe.

Pracownik nabędzie bowiem również prawo do urlopu wypoczynkowego za okres pozostawania bez pracy, który albo wykorzysta w naturze (nie wykonując oczywiście w tym czasie pracy), albo otrzyma w formie pieniężnej jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop w przypadku późniejszego rozwiązania umowy o pracę.

Orzeczenie Trybunału generuje oczywiście kolejne wątpliwości np. co z przedawnieniem takiego urlopu w sytuacji, w której pracownik nie mógł z tego uprawnienia korzystać w okresie pozostawania bez pracy.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy.