Obniżenie kosztów działalności poprzez optymalizację składki wypadkowej | PRO HR Handlowy

2020.07.22

W sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa przedsiębiorcy w sposób szczególny poszukują możliwości ograniczenia wydatków, w tym kosztów pracy. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na potencjalne oszczędności z tytułu obniżenia składki wypadkowej.

Bardzo często możliwe jest bowiem bezpieczne obniżenie wysokości tej składki co przekłada się na niższe koszty działalności. 

Punktem wyjścia dla takiego działania jest określenie różnicy pomiędzy składką wypadkową płaconą przez pracodawcę, a minimalną dla danego rodzaju działalności. Jeśli okaże się, że składka płacona jest w wysokości wyższej niż minimalna, powstaje pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy.

Wysoka składka wypadkowa może być wynikiem błędów po stronie ZUS, ale też błędów po stronie pracodawcy. Zweryfikowanie sposobu rozliczeń z tytułu składki wypadkowej może otworzyć drogę nie tylko do ustalenia niższych wpłat na przyszłość i tym samym znalezienia bezpiecznych obszarów oszczędności, ale również poszukiwania ewentualnej nadpłaty z tytułu składek wypadkowych w latach ubiegłych. 

Na weryfikację poziomu składki wypadkowej patrzeć jednocześnie należy przez pryzmat odpowiedzialności członków zarządu za prawidłowość rozliczania składki wypadkowej. Nie bez znaczenia jest jednocześnie ciążący na nich z racji pełnionej funkcji obowiązek poszukiwania obszarów umożliwiających efektywniejsze wykorzystanie zasobów, w tym zgodnego z prawem ograniczenia wydatków.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy.