Naruszenie obowiązków covidowych – możliwe działania pracodawcy | PRO HR Handlowy

2020.12.11

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten dotyczy także wszelkich zagrożeń związanych z trwającą epidemią koronawirusa. Ostatecznie bowiem to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. 

W celu uniknięcia wątpliwości co do zakresu covidowych obowiązków pracowniczych pracodawca powinien je jednoznacznie określić i poinformować o nich pracownika. Tylko wówczas dopuszczalne będzie wyciąganie konsekwencji za ich nieprzestrzeganie.

Może tego dokonać w samym regulaminie pracy, co jest najbardziej sformalizowane, ale także np. wysyłając maila do pracowników na ich mailowe adresy służbowe czy wydając zarządzenie i przekazując pracownikom jego treść.         

Jeżeli pracownik dopuścił się naruszenia ustalonych przez pracodawcę obowiązków covidowych pracodawca może:

  • przeprowadzić z pracownikiem rozmowę dyscyplinującą; 
  • nałożyć na pracownika karę porządkową;   
  • wypowiedzieć umowę o pracę;
  • zwolnić pracownika dyscyplinarnie. 

Oczywiście każdy przypadek należy analizować indywidulanie. Nie każde naruszenie przez pracownika obowiązków covidowych będzie bowiem uzasadniało rozwiązanie umowy o pracę, a nawet ukaranie pracownika karą porządkową.
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy