Zajście w ciążę po podpisaniu porozumienia (złożeniu wypowiedzenia przez pracownicę) nie chroni przed rozwiązaniem umowy | PRO HR Pharma

2022.05.26

Wśród pracowników panuje przekonanie, że ciąża chroni przed rozwiązaniem umowy o pracę. Nie zawsze tak jest.

Ochrona obejmuje w praktyce dwie sytuacje. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy w ciąży.

Jeśli zaś pracownica zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia (tzn. już po wręczeniu wypowiedzenia przez pracodawcę), to jej umowa nie może się rozwiązać. Ma to analogiczne zastosowanie do wypowiedzenia zmieniającego.

Jeśli jednak pracownica podpisze porozumienie rozwiązujące umowę o pracę (albo sama złoży wypowiedzenie), a następnie zajdzie w ciążę, to nie podlega ochronie. 

Sytuacja jest inna, jeśli podpisując porozumienie (składając wypowiedzenie) pracownica jest w ciąży, ale nie wie o tym.

Oznacza to, że podejmując decyzję pozostaje w błędzie. Może więc uchylić się od złożonego przez siebie oświadczenia woli. Jeśli to zrobi, pracodawca będzie zobowiązany przywrócić ją do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby pracownica będąc w ciąży i mając tego świadomość sama złożyła wypowiedzenia albo podpisała porozumienie rozwiązujące. Jeśli tak się stanie, nie będzie miała skutecznego roszczenia o przywrócenie do pracy.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.