Cykl warsztatów | Compliance / whistleblowing

2021.10.28

Praktycy compliance doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że compliance to nie tylko Dyrektywa o ochronie sygnalistów, która zdominowała dyskusje w gronie profesjonalistów w ostatnim czasie.  

Regularne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy w fundamentalnych obszarach compliance należy do istoty tej profesji. 
Zapraszamy na cykl warsztatów, poświęconych wybranym, newralgicznym obszarom compliance, tj.:

Położymy nacisk na praktyczne zagadnienia, czerpiąc z naszych doświadczeń, w tym międzynarodowych, zdobytych w sprawach o przeróżnej złożoności i wadze. Podczas warsztatów, uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się własnymi spostrzeżeniami i uczestniczenia w merytorycznej dyskusji.
W trakcie warsztatów pokażemy kiedy zagadnienia związane z ochroną sygnalisty aktualizują się w praktyce.


Kto powinien zainteresować się warsztatami?

Warsztaty adresowane są do compliance oficerów, prawników wewnętrznych, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, dyrektorów HR, członków kadry zarządzającej nadzorujących compliance i bezpieczeństwo prawne podmiotu.


Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy z uczestników otrzyma praktyczny zestaw informacji, pozwalający na:

  • Właściwą ocenę ryzyk i samodzielnie podejmowanie decyzji w zakresie inicjowania, prowadzenia, wspierania wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz wynikających z tego konsekwencji prawnych.
  • Dokonywanie samodzielnej oceny i podejmowanie decyzji co do tego jak postępować wobec osób zgłaszających podejrzenia nieprawidłowości w taki sposób, by chronić ich interesy oraz interes pracodawcy.
  • Rozumienie skutków zmian w prawie, dotyczących przeciwdziałania korupcji w obrocie gospodarczym, stosowania aktualnych standardów i dobrych praktyk w jej przeciwdziałaniu.
Koszt udziału

Koszt udziału w jednym warsztacie wynosi 1.200 zł netto. Koszt udziału w czterech warsztatach wynosi 4.000 zł netto.

Koszt udziału w dwóch warsztatach poświęconych postępowaniom wewnętrznym wynosi 2.200 netto (sesja #1 oraz sesja #2).

W przypadku udziału dwóch lub więcej osób z tej samej organizacji, koszt udziału każdej kolejnej osoby w pojedynczym warsztacie wynosi 900 zł netto. 

Koszt obejmuje:

  • Udział w warsztacie/warsztatach
  • Tygodniowy dostęp do nagrania 
  • Prezentację i materiały szkoleniowe

Uczestników zachęcamy do nadsyłania pytań i przykładów, które chcieliby omówić w toku warsztatów. Wybrane zagadnienia zostaną uwzględnione i omówione. 

Warsztaty prowadzone będą w formule hybrydowej (online i onsite)
Zastrzegamy możliwość odwołania wydarzenia. W takim przypadku, uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany 3 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.