To wydarzenie już się zakończyło.


Warsztaty | Przeciwdziałanie korupcji w praktyce przedsiębiorstw | Aktualny stan prawny, dobre praktyki i trendy

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta

 

12 stycznia | 10:00-14:00 | płatne wydarzenie hybrydowe


Przeciwdziałanie korupcji jest podstawowym elementem systemu compliance. Z istoty zarządzania zgodnością wynika, że każdy compliance oficer, prawnik przedsiębiorstwa, pracodawca musi regularnie aktualizować swoją wiedzę w tym newralgicznym obszarze. 

Przedstawimy ostatnie zmiany prawne, dobre praktyki i sprawy, które ilustrują istotne zagadnienia w przeciwdziałaniu korupcji w Polsce i na świecie. Będziemy pokazywać dobre praktyki, które wymuszają pożądane zachowania.
 

PROGRAM


Moduł I 

Aktualne otoczenie prawne: (60-75 min)

 • Ostatnie zmiany w Polsce (odpowiedzialność karna, rosnące dominium państwa, konsekwencje/ryzyka)
 • Zamówienia publiczne
 • Praktyka państw o jurysdykcji uniwersalnej (m.in. USA);

Moduł II 

Wewnętrzne regulacje i narzędzia zapobiegania korupcji (60-75 min)

 • Procedury, dobre praktyki, kodeksy – co robić by „żyły”? (dyskusja roundtable)
 • Weryfikacja kontrahentów, pośrednicy
 • Zalecania i rekomendacje organów ochrony prawnej

Moduł III

Sygnaliści a regulacje antykorupcyjne (45 min)

 • Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • Dobra wiara
 • Świadek koronny/mały świadek koronny/ czynny żal
 • Przykłady, zadania – praca w grupach
 • Q&A

Kto powinien zainteresować się warsztatami?

Warsztaty adresowane są do compliance oficerów, prawników wewnętrznych, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, dyrektorów HR, członków kadry zarządzającej nadzorujących compliance i bezpieczeństwo prawne podmiotu.


Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy z uczestników otrzyma praktyczny zestaw informacji, pozwalający na:

 • Identyfikowanie obszarów ryzyk korupcyjnych w organizacji.
 • Zrozumienie skutków zmian w prawie, dotyczących przeciwdziałania korupcji w obrocie gospodarczym.
 • Poznanie aktualnych standardów i dobrych praktyk w zapobieganiu korupcji (system compliance).
Koszt udziału

Koszt udziału w warsztacie wynosi 1.200 zł netto.

W przypadku udziału dwóch lub więcej osób z tej samej organizacji, koszt udziału każdej kolejnej osoby w pojedynczym warsztacie wynosi 900 zł netto. 

Koszt obejmuje:

 • Udział w warsztacie/warsztatach
 • Tygodniowy dostęp do nagrania 
 • Prezentację i materiały szkoleniowe

Uczestników zachęcamy do nadsyłania pytań i przykładów, które chcieliby omówić w toku warsztatów. Wybrane zagadnienia zostaną uwzględnione i omówione. 

Zastrzegamy możliwość odwołania wydarzenia. W takim przypadku, uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany 3 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów. 

Zobacz inne warsztaty w ramach tego cyklu.

 

 

Prelegenci

Szef praktyki prawa karnego w biznesie i compliance.

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Janusz posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe oraz The Legal 500 EMEA w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.

Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.