To wydarzenie już się zakończyło.


Warsztaty | Ochrona sygnalisty

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta


7 grudnia | 10:00-14:00 | płatne wydarzenie hybrydowe


Im bliżej końca roku, tym będziemy wiedzieć więcej na temat ostatecznego kształtu wdrożenia Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Projekt przepisów krajowych został opublikowany w drugiej połowie października. Z tego powodu poświęcamy temu zagadnieniu odrębny warsztat, którego program skupi się na najważniejszych dla pracodawców aspektach nowych regulacji o ochronie sygnalistów.


PROGRAM

Moduł I 

 • Sygnalizowanie o nieprawidłowościach – podstawy prawne whistleblowingu (regulacje sektorowe, Dyrektywa o ochronie sygnalisty)
 • Kto może być sygnalistą? Warunki uznania zgłaszającego za whistleblowera
 • Zakres przedmiotowy whistleblowingu – czego mogą dotyczyć zgłoszenia?
 • Informowanie o nadużyciach – prawo czy obowiązek?

Moduł II

Ochrona sygnalisty według Dyrektywy UE i projektu ustawy

 • Środki ochrony sygnalisty w prawie polskim– regulacje obowiązujące i projektowane (ustawa wdrażająca Dyrektywę)
 • Sygnalizowanie nieprawidłowości a dozwolona krytyka
 • Whistleblower, będący współsprawcą nadużycia – czy zasługuje na ochronę? 
 • Sygnalista zewnętrzny – ujawnienie w środkach masowego przekazu
 • Procedura whisteblowingowa jako kluczowy element system compliance
 • Najlepsze standardy whistleblowingowe (z uwzględnieniem ISO 37002 Whistleblowing management systems — Guidelines)

Moduł III 

Dyskusja
 

Kto powinien zainteresować się warsztatami?

Warsztaty adresowane są do compliance oficerów, prawników wewnętrznych, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, dyrektorów HR, członków kadry zarządzającej nadzorujących compliance i bezpieczeństwo prawne podmiotu.


Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy z uczestników otrzyma praktyczny zestaw informacji, pozwalający na:

 • Podejmowanie decyzji co do tego jak postępować wobec osób zgłaszających podejrzenia nieprawidłowości. 
 • Ustalenie jakie środki ochrony przysługują zgłaszającemu i kiedy należy je stosować.
 • Rozumienie współzależności pomiędzy najważniejszymi elementami procedury whistleblowingowej, a innymi regulacjami obowiązującymi w organizacji 
Koszt udziału

Koszt udziału w jednym warsztacie wynosi 1.200 zł netto. Koszt udziału w czterech warsztatach wynosi 4.000 zł netto.

Koszt udziału w dwóch warsztatach poświęconych postępowaniom wewnętrznym wynosi 2.200 netto (sesja #1 oraz sesja #2).

W przypadku udziału dwóch lub więcej osób z tej samej organizacji, koszt udziału każdej kolejnej osoby w pojedynczym warsztacie wynosi 900 zł netto. 

Koszt obejmuje:

 • Udział w warsztacie/warsztatach
 • Tygodniowy dostęp do nagrania 
 • Prezentację i materiały szkoleniowe

Uczestników zachęcamy do nadsyłania pytań i przykładów, które chcieliby omówić w toku warsztatów. Wybrane zagadnienia zostaną uwzględnione i omówione. 

Zastrzegamy możliwość odwołania wydarzenia. W takim przypadku, uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany 3 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów. 

Zobacz inne warsztaty w ramach tego cyklu 

 

Prelegenci

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.

Szef praktyki prawa karnego w biznesie i compliance.

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Janusz posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe oraz The Legal 500 EMEA w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.

Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.