To wydarzenie już się zakończyło.


Warsztaty | Wewnętrzne postępowania wyjaśniające SESJA #1

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta


1 grudnia | 10:00-14:00 | płatne wydarzenie hybrydowe


Wewnętrzne postępowania wyjaśniające stanowią praktykę przedsiębiorstw od wielu lat. W niektórych krajach doczekały się uregulowania (np. Francja), w Polsce ich prowadzenie jest ciągle kwestią  zróżnicowanej i często fascynującej praktyki, który może rodzić przeróżne, doniosłe konsekwencje prawne. 

Wejście w życie Dyrektywy o ochronie sygnalistów oznaczać będzie rosnącą ilość postępowań, co wynikać będzie po części ze wzrostu świadomości osób chcących zgłaszać naruszenia, a także przykładania większej wagi do formy rozpoznawania zgłoszeń. 


PROGRAM


Moduł I 

 • Podstawy prawne prowadzenia postępowań versus praktyka
 • Tryb postępowania: wewnętrzna procedura czy działanie ad hoc 

Moduł II 

 • Kto decyduje? – odpowiedzialność za podjęcie działań 
 • Zespół: komisja, audytor, detektyw czy zewnętrzny doradca?

Moduł III 

 • Wszczęcie postępowania (cel, w jakiej sprawie): ocena źródeł informacji
 • Anonimowość, poufność i ochrona danych 

Moduł IV 

Case studies/dyskusja/kazusy

Zapisz się także na sesję #2 warsztatów „Wewnętrzne postępowania wyjaśniające”.


Kto powinien zainteresować się warsztatami?

Warsztaty adresowane są do compliance oficerów, prawników wewnętrznych, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, dyrektorów HR, członków kadry zarządzającej nadzorujących compliance i bezpieczeństwo prawne podmiotu.


Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy z uczestników otrzyma praktyczny zestaw informacji, pozwalający na:

 • Właściwą ocenę ryzyk i samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie inicjowania postępowania wewnętrznego.
 • Poznanie podstawowych zasad przeprowadzania czynności w toku postępowania wyjaśniającego. 
 • Zrozumienie konsekwencji prawnych wynikłych w związku z prowadzonym postępowaniem.
Koszt udziału

Koszt udziału w jednym warsztacie wynosi 1.200 zł netto. Koszt udziału w czterech warsztatach wynosi 4.000 zł netto.

Koszt udziału w dwóch warsztatach poświęconych postępowaniom wewnętrznym wynosi 2.200 netto (sesja #1 oraz sesja #2).

W przypadku udziału dwóch lub więcej osób z tej samej organizacji, koszt udziału każdej kolejnej osoby w pojedynczym warsztacie wynosi 900 zł netto. 

Koszt obejmuje:

 • Udział w warsztacie/warsztatach
 • Tygodniowy dostęp do nagrania 
 • Prezentację i materiały szkoleniowe

Uczestników zachęcamy do nadsyłania pytań i przykładów, które chcieliby omówić w toku warsztatów. Wybrane zagadnienia zostaną uwzględnione i omówione. 

Zastrzegamy możliwość odwołania wydarzenia. W takim przypadku, uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany 3 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów. 

Zobacz inne warsztaty w ramach tego cyklu. 

 

Prelegenci

Szef praktyki prawa karnego w biznesie i compliance.

Janusz ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych spraw karnych gospodarczych oraz wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach prowadzonych przez krajowe organy ścigania jak i tych o wymiarze międzynarodowym.

Łączy wieloletnią praktykę procesową ze znajomością praktyki i zasad funkcjonowania dużych organizacji oraz zasad odpowiedzialności kadry zarządzającej.
W ostatnim czasie prowadził wewnętrzne postępowania wyjaśniające dotyczące zarzutów oszustwa i korupcji (publicznej i prywatnej) w przedsiębiorstwach z sektora finansowego, mediów oraz drzewnego. Doradzał klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących oszustw, przestępstw karnych skarbowych, przestępstw nadużycia zaufania (niegospodarności). Ponadto, doradzał również w obszarze compliance przy wdrażaniu programów naprawczych, będących konsekwencją wykrytych nieprawidłowości.

Janusz posiada wyjątkowe doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscu pracy związanych z BHP i relacjami ze związkami zawodowymi.

Jest powoływany jako expert witness (biegły) w brytyjskich sądach w zakresie polskiego prawa i systemu sądownictwa.

Jest członkiem International Bar Association (Senior Vice Chair of Criminal Law Committee), the European Criminal Bar Association, the European Fraud and Compliance Lawyers Association, oraz the Extradition Lawyers Association. Od 2010 roku jest sędzią dyscyplinarnym w Warszawskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jest wysoko wyróżniany przez międzynarodowe rankingi: Chambers Europe oraz The Legal 500 EMEA w dziedzinie White Collar Crime, Who's Who Legal jako Thought Leader i Global Leader w dziedzinie Business Crime Defence oraz Investigations.

Prelegent oraz organizator konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji na temat prawa karnego.

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.

Zajmuje się prawem karnym gospodarczym. Doradza w postępowaniach karnych dotyczących m.in. korupcji, oszustw, niegospodarności.

Wspiera polskich i zagranicznych klientów przy przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Specjalizuje się w budowie i wdrażaniu systemów zarządzania zgodnością (projektowanie procedur wewnętrznych w obszarze whistleblowingu i przeciwdziałania nadużyciom).

Certyfikowana Approved  Compliance Expert, Approved Compliance Officer oraz Approved Whistleblowing Officer.

Doradza w  kwestiach dotyczących zarządzania kryzysowego  w organizacjach. 

Prowadzi szkolenia poświęcone zagadnieniom compliance i prawa karnego biznesu. 

Autorka wielu publikacji prasowych i naukowych, w tym monografii poświęconej zarządzaniu ryzykiem niezgodności w sektorze sportowym.

Rekomendowana prawniczka w międzynarodowym rankingu Legal 500 w obszarze White-Collar Crime.

Członkini Associates Committee w Concilium Global Compliance, Investigations & Defense Network oraz grupy eksperckiej Investigations w Ius Laboris.