Klub Mistrzów Prawa Pracy

Absolwentom Szkoły Mistrzów Prawa Pracy pragnącym kontynuować wspólną przygodę proponujemy członkostwo w Klubie Mistrzów Prawa Pracy Kancelarii Raczkowski.

Klub spotyka się raz w miesiącu. Spotkania trwają około trzech godzin. Absolwenci omawiają na nich wybrane zagadnienie z zakresu prawa pracy.

Koszt udziału w pojedynczym spotkaniu wynosi: 350 PLN + VAT.
 

DATA

OSOBA PROWADZĄCA

TEMAT

19.01.2024

Piotr Lewandowski

Zwolnienia grupowe – jak je dobrze przeprowadzić oraz w jaki sposób ich w pewnych sytuacjach uniknąć?

16.02.2024

Jan Pietruczuk

Nowości w zatrudnianiu i pobycie cudzoziemców – jak nie zaliczyć wpadki? 

15.03.2024

Katarzyna Serwińska

Praca zdalna z zagranicy – benefit dla pracownika, ryzyko dla pracodawcy. Jak osiągnąć kompromis?

     19.04.2024

Marta Kosakowska-Tomczyk

Współpraca ze związkiem zawodowym i uprawnienia związku zawodowego w indywidualnych sprawach pracowniczych

17.05.2024

Anna Boguska

Top performer – czy może stać się problemem dla organizacji?

21.06.2024

Janusz Tomczak
Damian Tokarczyk
Ewelina Rutkowska

Dlaczego postępowania wewnętrzne są coraz istotniejsze?

19.07.2024

Łukasz Kuczkowski

Stosowanie podpisów elektronicznych i prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej w praktyce HR 

23.08.2024

Paulina Zawadzka – Filipczyk 
Katarzyna Wilczyk 

Elastyczny pracodawca – gdzie postawić granice elastycznego podejścia do potrzeb i oczekiwań pracowników?

20.09.2024

Zuzanna Rosner-Laskorzyńska

Work life-balance, wellbeeing, 4-dniowy tydzień pracy i inne trendy dotyczące czasu pracy

25.10.2024

Edyta Jagiełło

Zatrudnienie zewnętrzne – dopuszczalne formy, ryzyka, optymalne rozwiązania

15.11.2024

Natalia Krzyżankiewicz

Dyrektywa UE o przejrzystości wynagrodzeń – co nas czeka i jak przygotować się do zmian? 

13.12.2024

Dominika Dörre-Kolasa

Ochrona dóbr osobistych osób prawnych czyli jak skutecznie chronić wizerunek pracodawcy

 

Jesteś Absolwentem Szkoły Mistrzów Prawa Pracy i chciałbyś/chciałabyś dołączyć do Klubu Mistrzów Prawa Pracy? Wyślij zgłoszenie wypełniając poniższy formularz:

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.

Szefowa praktyki podatków pracowniczych.

Katarzyna ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie podatków pracowniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców pracujących w Polsce oraz pracowników polskich wykonujących pracę za granicą.

Doradza polskim i międzynarodowym klientom przy optymalizacji kosztów pracy członków zarządu i kierowników wyższego szczebla, planowaniu i wdrażaniu optymalnych podatkowo struktur zatrudniania pracowników w Polsce.

Ponadto, doradza w ocenie skutków podatkowych programów akcji pracowniczych i opodatkowania zysków kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji dotyczących polskich i międzynarodowych kwestii podatków pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
Prowadzi seminaria i warsztaty w Polsce i za granicą. Jest częstym prelegentem i organizatorem webinariów poświęconych podatkom pracowniczym.

Wcześniej była związana z firmą z „Wielkiej Czwórki”.

 

Szef zespołu sporów sądowych.

Piotr ma ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i przedsądowych we wszystkich dziedzinach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, mobbingiem i dyskryminacją.

Ponadto, doradza i reprezentuje klientów w sporach związanych ze zwolnieniami grupowymi i restrukturyzacją. Opracowuje strategie procesowe, plany zwolnień, w tym identyfikuje i określa kryteria doboru do zwolnień w ramach grup pracowników, a także przygotowuje wymaganą dokumentację.

Wspiera klientów w procesie komunikacji z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi.

Zajmuje się także zawieraniem i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz kształtowaniem odpowiednich warunków pracy, w tym opracowywaniem regulaminów wynagradzania.

Jego klientami są największe polskie spółki z branży nowych technologii, mediów i telekomunikacji, bankowości i finansów, farmaceutycznej oraz lotniczej.

Jest autorem licznych publikacji na temat prawa pracy i prawa HR.

 

Marta jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w praktyce prawa pracy. Marta obsługuje klientów m.in. z branż farmaceutycznej, produkcyjnej, FMCG, handlowej, mediów i telekomunikacji. Zajmuję się w szczególności, kwestiami związanymi ze zbiorowym prawem pracy, projektowaniem wewnętrznych źródeł prawa pracy (regulaminy, procedury), pomocą w kształtowaniu i prowadzeniem relacji ze związkami zawodowymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, audytami DD i dokumentacji pracowniczej, wdrażaniem pracy zdalnej. Prowadzi szkolenia, warsztaty i webinary z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.

Aktywnie publikuje w mediach i prasie branżowej.
 

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.

Radca prawny. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW. Laureatka konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 2015 r., organizowanego przez Kancelarię Raczkowski. W trakcie studiów prawniczych, w ramach programu Erasmus+ przebywała na stypendium na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sądzie na stanowisku asystenta sędziego.

Kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym. 

Opracowuje oraz weryfikuje polityki i sprawozdania wynagrodzeń dla risk-takerów. Wspiera instytucje finansowe w raportowaniu danych niefinansowych. Ma doświadczenie w zatrudnianiu i zwalnianiu kadry menadżerskiej.

Doradza polskim i zagranicznym klientom w zakresie prawa HR, w szczególności przy nawiązywaniu oraz rozwiązywaniu stosunków pracy. Wspiera klientów we wdrażaniu wewnątrzzakładowych regulacji prawnych. 

Reprezentuje pracodawców w postępowaniach sądowych związanych m.in. z rozwiązywaniem stosunku pracy, dyskryminacją i nierównym traktowaniem, a także w sprawach o wypłatę zmiennych składników wynagrodzeń. 

Zajmuje się prawem karnym gospodarczym. Doradza w postępowaniach karnych dotyczących m.in. korupcji, oszustw, niegospodarności.

Wspiera polskich i zagranicznych klientów przy przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Specjalizuje się w budowie i wdrażaniu systemów zarządzania zgodnością (projektowanie procedur wewnętrznych w obszarze whistleblowingu i przeciwdziałania nadużyciom).

Certyfikowana Approved  Compliance Expert, Approved Compliance Officer oraz Approved Whistleblowing Officer.

Doradza w  kwestiach dotyczących zarządzania kryzysowego  w organizacjach. 

Prowadzi szkolenia poświęcone zagadnieniom compliance i prawa karnego biznesu. 

Autorka wielu publikacji prasowych i naukowych, w tym monografii poświęconej zarządzaniu ryzykiem niezgodności w sektorze sportowym.

Rekomendowana prawniczka w międzynarodowym rankingu Legal 500 w obszarze White-Collar Crime.

Członkini Associates Committee w Concilium Global Compliance, Investigations & Defense Network oraz grupy eksperckiej Investigations w Ius Laboris.
 

Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach poznańskich, a także jako in-house lawyer w grupie kapitałowej spółek z branży finansowej. 

Katarzyna zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz bieżącą obsługą pracodawców.

Doradza pracodawcom w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych, zwalniania lub zmiany warunków zatrudnienia kluczowych pracowników, transferze pracowników, outsourcingu.

Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań antymobbingowych, postępowań sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w przeprowadzaniu badań prawnych spółek (due diligence). 

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; studiowała również na Università degli Studi di Bari we Włoszech.

Posiada doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu spraw prawnych dla podmiotów gospodarczych nabyte w poznańskich kancelariach radcowskich, w tym kilkuletnie w wyspecjalizowanym dziale prawa pracy.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.