Klub Mistrzów Prawa Pracy

Absolwentom Szkoły Mistrzów Prawa Pracy pragnącym kontynuować wspólną przygodę proponujemy członkostwo w Klubie Mistrzów Prawa Pracy Kancelarii Raczkowski Paruch. Klub spotyka się raz w miesiącu. Spotkania trwają około trzech godzin. Absolwenci omawiają na nich wybrane zagadnienie z zakresu prawa pracy.

Koszt udziału wynosi 300 PLN + VAT. 

Więcej o Szkole Mistrzów Prawa Pracy tutaj. 

TERMIN

PROWADZĄCY

TEMAT

22.02.2019

adw. Karolina Schiffter

Szczególne aspekty HR zatrudniania pracowników – cudzoziemców, w tym rozwiązanie umowy o pracę z powodu utraty prawa do pracy i pobytu, dyskryminacja ze względu na obywatelstwo, szczególne obowiązki BHP, dokumentacja

15.03.2019

adw. Paulina Szymczak-Kamińska

Ochrona danych osobowych a rekrutacje pracowników, w tym zakres danych kandydatów, podstawa prawna ich przetwarzania, okres ich przechowywania, wykonanie obowiązku informacyjnego, referencje, background check.

19.04.2019

r. pr. Edyta Jagiełło

Monitorowanie pracowników zgodnie z RODO

17.05.2019

r.pr. Paula Koczara

Ryzyka prawne związane z korzystaniem z zatrudnienia zewnętrznego

    28.06.2019

adw. Marta Kosakowska

Uprawnienia związane z rodzicielstwem i macierzyństwem, w tym zmiany w zakresie uprawnień rodziców dzieci niepełnosprawnych

19.07.2019

r. pr. Katarzyna Dobkowska

Najczęstsze błędy i problemy zw. z rozwiązywaniem umów o pracę

23.08.2019

adw. Marta Kosakowska

Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w związku z nowelizacją ustawy o związkach zawodowych

20.09.2019

r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska

Podróże służbowe pracowników a czas pracy

18.10.2019

r. pr. Katarzyna Sarek-Sadurska

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunkach pracowniczych 

15.11.2019

 r.pr. Piotr Lewandowski

Postępowanie powypadkowe oraz zakres odpowiedzialności pracodawcy za skutki wypadków

13.12.2019

doradca podatkowy Katarzyna Serwińska, starszy prawnik Tomasz Kret

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pracowniczych w świetle aktualnej praktyki

 

Prelegenci

Paula Koczara
Radca prawny

Radca prawny. Doktorantka w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku polityka społeczna. Laureatka konkursu im. Prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2011/2012. Zainteresowanie prawem pracy rozwijała już w trakcie studiów, m.in. poprzez wolontariat w Studenckiej Poradni Prawnej w sekcji Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przez kilka lat zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelarii zajmującej się kompleksową obsługą przedsiębiorców, specjalizując się zwłaszcza w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. 

Radca prawny, kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich obszarach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym doświadczenie procesowe. Doradza klientom m.in. w procesach restrukturyzacyjnych, zwolnień grupowych oraz w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym w szczególności wyższej kadry menadżerskiej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Pantheon-Assas (Paris II). Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską. Związana z Kancelarią od 2007 r. Autorka publikacji w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego m.in. w pracach pod redakcją prof. dr hab. M. Safjana i prof. dr hab. K. Pietrzykowskiego. 

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią Raczkowski Paruch, zdobywała doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych PwC Legal, CMS Cameron McKenna oraz wspierając jednego z kluczowych klientów kancelarii w ramach oddelegowania w jego siedzibie (secondment) w Warszawie i w Wiedniu. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym kadry menedżerskiej, wprowadzaniem programów premiowych, ochroną danych osobowych pracowników, a także w prawno-pracowniczych aspektach transakcji korporacyjnych.

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno w sprawach z zakresu prawa pracy, jak i innych gałęzi prawa. Obecnie swoją praktykę koncentruje na reprezentowaniu klientów w sporach sądowych, jak i pozasądowych, we wszystkich obszarach prawa pracy. Autor publikacji z zakresu prawa pracy na łamach periodyków Wydawnictwa "Wiedza i Praktyka" oraz współautor komentarza „Praxis. Prawo Pracy dla sędziów i pełnomocników”. 

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców m.in. z branży farmaceutycznej, doradztwa personalnego oraz osób fizycznych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, prowadzeniem postępowań związanych z mobbingiem i dyskryminacją w zatrudnieniu. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa pracy. W latach 2012-2016 pracowała w departamencie prawa pracy jednej w warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmowała się prawem pracy oraz sprawami związanymi z ochroną danych osobowych pracowników.

Radca Prawny. Prawnik w biurze Kancelarii w Katowicach.  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym kadry menedżerskiej, wdrażaniem przepisów wewnątrzzakładowych, czasem pracy i pracą w godzinach nadliczbowych. Specjalizuje się również w prowadzeniu spraw sądowych. Wcześniej związana ze śląskimi kancelariami świadczącymi kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców.