Ważne zmiany w sposobie uzyskania wiz do Polski | PRO HR Alert

2023.10.09

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało niedawno o zakończeniu współpracy ze wszystkimi zewnętrznymi centrami wizowymi, pośredniczącymi w procesie wydania wiz. Zgodnie z wcześniejszym oświadczeniem, wnioski o wydanie polskich wiz nie będą przyjmowane przez zewnętrzne centra wizowe.

Decyzja związana jest z wykrytymi wcześniej nieprawidłowościami polegającymi na tym, że część wniosków przyjmowanych przez zewnętrzne centra wizowe miała zostać rozpatrzona z pominięciem oficjalnego procesu wizowego.

Zmiana w wydawaniu wiz nastąpiła już w Chinach oraz Indiach. Poniższa lista przedstawia kraje, w których wnioski o wydanie polskich wiz były obsługiwane przez zewnętrzne centra wizowe i przedstawia aktualny sposób przyjmowania wniosków.

  • Białoruś – zewnętrzne centrum wizowe
  • Chiny (w tym Hongkong) - placówki dyplomatyczne
  • Indie – placówki dyplomatyczne
  • Filipiny – placówka dyplomatyczna oraz zewnętrzne centrum wizowe
  • Turcja – zewnętrzne centrum wizowe

Bez względu na sposób składania wniosku jego rozpatrywanie może się wydłużyć. Zachęcamy do składania wniosków wizowych ze znacznym wyprzedzeniem.