Zasady dodatkowego wynagradzania pracowników na niepełnym etacie | Pro HR Alert

2023.10.20

Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował zasady dodatkowego wynagradzania pracowników na niepełnym etacie.

  1. Pracownicy na pełnym i częściowym etacie muszą być równi traktowani w zakresie wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy.
  2. Pracownikowi na części etatu należy zapłacić dodatkowe wynagrodzenie jak za nadgodziny już za pierwszą godzinę pracy przekraczającą harmonogramową liczbę godzin pracy w tym dniu.
  3. Wyrok Trybunału kwestionuje art. 151 par 5 kp, zgodnie z którym strony mogły ustalić, że to dodatkowe wynagrodzenie jest płatne dopiero po przekroczeniu określonej liczby godzin pracy w danym dniu (np.8h).
  4. Pracownicy mogą żądać wyrównania za 3 lata wstecz.
  5. Dla pracodawców z dużą liczbą pracowników niepełnoetatowych i dodatkowymi godzinami pracy może to oznaczać wysokie koszty.
  6. Konieczne jest zweryfikowanie poziomu ryzyka finansowego i ustalenia zasad rozliczania godzin na przyszłość.

Zapraszamy do kontaktu.