Pracownicze programy emerytalne i kapitałowe - PPE i PPK

Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne pracowników – PPK 
Oferujemy wsparcie w zakresie projektowania, założenia i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK), stanowiącego dodatkowy system oszczędzania na emeryturę związany z zakładem pracy. Wsparcie to obejmuje wszystkie działania, których celem jest założenie PPK, jak również kompleksowe doradztwo prawne na etapie zakładania programu oraz w zakresie jego codziennego funkcjonowania. Patrzymy na PPK bardzo szeroko i doradzamy również w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych uczestników programu, wdrażaniem zintegrowanych regulacji compliance pozwalających na przeniesienie lub ograniczenie odpowiedzialności kadry zarządzającej w zakresie wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem PPK, a także obciążeniami publicznoprawnymi wpłat i wypłat z PPK.
 
Alternatywa dla PPK – PPE
Można uniknąć obowiązku utworzenia PPK zakładając odpowiednio wcześniej PPE będący alternatywną, grupową formą gromadzenia oszczędności związaną z zakładem pracy, funkcjonującą w Polsce już od kilkunastu lat. Wobec powszechności PPK dla pracodawcy taki system może stanowić element polityki zatrudnienia jako dodatkowe świadczenie wyróżniające pracodawcę na rynku pracy. Zapewniamy ocenę celowości prowadzenia w Państwa organizacji PPE jako alternatywy dla PPK, a także kompleksowe doradztwo prawne na etapie projektowania, zakładania programu oraz w zakresie jego codziennego funkcjonowania.