Zagraniczni pracodawcy mieli problem z utworzeniem PPK | PRO HR Press

2021.05.11

W ostatniej fazie wdrażania PPK okazało się, że problem z zawarciem umowy o zarządzanie PPK miały podmioty zagraniczne nieposiadające w Polsce siedziby, oddziału ani przedstawicielstwa, jednak zatrudniające w Polsce personel.

Takie podmioty najczęściej nie posiadają polskich numerów indentyfikacyjnych NIP czy REGON, co okazało się praktyczną przeszkodą w utworzeniu PPK. Instytucje finansowe odmawiały bowiem zawierania z takimi podmiotami umów o zarządzanie PPK i jedynym rozwiązaniem było zawarcie umowy z instytucją prowadzoną przez PFR. Jednocześnie same przepisy, ze względu na ich lakoniczność kreowały cały szereg problemów praktycznych.

Teoretycznie rozwiązaniem miała być możliwość przeniesienia obowiązków w zakresie tworzenia i prowadzenia PPK na zatrudnianych przez nich pracowników na podstawie umowy zawieranej z takimi pracownikami. Wymagało to jednak zgody tych pracowników, a nie pracownicy zgadzali się na przejmowanie obowiązków w zakresie PPK.

Odpowiedzi na problemy podmiotów zagranicznych miała przynieść nowelizacja ustawy o PPK. Nowelizacja utknęła jednak w parlamencie, a termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla ostatniej grupy pracodawców upłynął 23 kwietnia 2021. Ponadto sama nowelizacja kreowała dodatkowe wątpliwości.

Więcej w artykule Łukasza Kuczkowskiego i Magdaleny SkwaryZagraniczni pracodawcy mieli kłopoty z utworzeniem PPK” dla Dziennik Gazeta Prawna  (artykuł z dnia 06.05.2021).