Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy: Wyzwania PPK – jak je założyć i prowadzić

r.pr. Łukasz Kuczkowski będzie prelegentem podczas Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy: Wyzwania PPK – jak je założyć i prowadzić.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. w Poznaniu.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj. 

Agenda

23 maja 2019 r., 9:00-10:00

Pracownicze Plany Kapitałowe wyzwaniem dla pracodawców – jak je założyć i prowadzić?

  • Na czym polega PPK?
  • Najważniejsze terminy przy zakładaniu i prowadzeniu PPK;
  • Procedura zakładania PPK;
  • Jak wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK?
  • Dobrowolność PPK – na czym polega?
  • Obowiązki podmiotów zatrudniających;
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

Prelegenci

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.