Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy: Wyzwania PPK – jak je założyć i prowadzić

r.pr. Łukasz Kuczkowski będzie prelegentem podczas Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy: Wyzwania PPK – jak je założyć i prowadzić.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. w Poznaniu.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj. 

Agenda

23 maja 2019 r., 9:00-10:00

Pracownicze Plany Kapitałowe wyzwaniem dla pracodawców – jak je założyć i prowadzić?

  • Na czym polega PPK?
  • Najważniejsze terminy przy zakładaniu i prowadzeniu PPK;
  • Procedura zakładania PPK;
  • Jak wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK?
  • Dobrowolność PPK – na czym polega?
  • Obowiązki podmiotów zatrudniających;
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

Prelegenci

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.