Warsztaty: Pracownicze Plany Kapitałowe - pierwsze doświadczenia

25 września br. odbędzie się warsztat Pracownicze Plany Kapitałowe - pierwsze doświadczenia w Warszawie organizowany przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą.

Prowadzący: r. pr. Łukasz Kuczkowski 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj

Agenda

Agenda:

1. Ogólne założenia systemu PPK.

 • obligatoryjność PPK;
 • struktura składek i dopłat;
 • przesłanki przystąpienia do PPK.

2. Checklista przygotowania organizacji do administrowania PPK.

 • wybór instytucji finansowej;
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej;
 • systemy kadrowo-płacowe;
 • wdrożenie compliance.

3. Aspekty praktyczne związane z naliczaniem i odprowadzaniem wpłat do PPK.

 • zasady naliczania i odprowadzania wpłat podstawowych;
 • zasady naliczania i odprowadzania wpłat dodatkowych;
 • zróżnicowanie wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający;
 • konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej.

4. Zapis i rezygnacja z oszczędzania w PPK – potencjalne komplikacje.

 • tryb składania wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK;
 • forma prawna deklaracji rezygnacji;
 • zasady automatycznego zapisu po upływie okresu skuteczności deklaracji rezygnacji.

5. Przetwarzanie danych na cele PPK.

 • zakres danych gromadzonych na cele PPK;
 • obowiązki informacyjne względem osób zatrudnionych;
 • zasady przekazywania danych do instytucji finansowej.

Prelegenci

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.