Warsztaty: Pracownicze Plany Kapitałowe - pierwsze doświadczenia

25 września br. odbędzie się warsztat Pracownicze Plany Kapitałowe - pierwsze doświadczenia w Warszawie organizowany przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą.

Prowadzący: r. pr. Łukasz Kuczkowski 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj

Agenda

Agenda:

1. Ogólne założenia systemu PPK.

 • obligatoryjność PPK;
 • struktura składek i dopłat;
 • przesłanki przystąpienia do PPK.

2. Checklista przygotowania organizacji do administrowania PPK.

 • wybór instytucji finansowej;
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej;
 • systemy kadrowo-płacowe;
 • wdrożenie compliance.

3. Aspekty praktyczne związane z naliczaniem i odprowadzaniem wpłat do PPK.

 • zasady naliczania i odprowadzania wpłat podstawowych;
 • zasady naliczania i odprowadzania wpłat dodatkowych;
 • zróżnicowanie wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający;
 • konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej.

4. Zapis i rezygnacja z oszczędzania w PPK – potencjalne komplikacje.

 • tryb składania wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK;
 • forma prawna deklaracji rezygnacji;
 • zasady automatycznego zapisu po upływie okresu skuteczności deklaracji rezygnacji.

5. Przetwarzanie danych na cele PPK.

 • zakres danych gromadzonych na cele PPK;
 • obowiązki informacyjne względem osób zatrudnionych;
 • zasady przekazywania danych do instytucji finansowej.

Prelegenci

Radca prawny / Partner / Executive MBA / Kieruje biurem w Poznaniu

Łukasz posiada prawie 20-letnie doświadczenie w prawie HR.

Doradza w zakresie zbiorowych stosunków pracy, bieżących relacji i negocjacji ze związkami zawodowymi, a także prowadzi spory zbiorowe. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, negocjacji i rozwiązywaniu układów zbiorowych i innych porozumień społecznych oraz gwarancji pracowniczych.

Prowadzi restrukturyzacje pracownicze obejmujące zwolnienia grupowe, programy dobrowolnych odejść oraz inne formy redukcji zatrudnienia.

Wprowadził i rozwinął praktykę pracowniczych planów kapitałowych wraz z zagadnieniem ubezpieczeń społecznych.

Jest odpowiedzialny za projekt „HR bez papieru”, którego celem jest digitalizacja procesów w obszarze HR.

Do jego klientów należą spółki z branży handlowej, energetycznej, logistycznej, technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz farmaceutycznej.

Łukasz jest rekomendowany przez międzynarodowy ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa pracy oraz white-collar crime. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Wdraża nowe technologie do organizacji pracy, komunikacji i zarządzania kancelariami prawnymi.

Jest autorem wielu publikacji w mediach i prasie branżowej.