PRO HR marzec 2021

2021.03.04

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców?


Krótkie podsumowanie 10 najważniejszych orzeczeń sądowych z zeszłego roku. 

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny jest zobowiązany podejmować działania w celu jego eliminacji albo ograniczenia narażenia. 

Ostatnie nowelizacje przepisów przyznają Ministrowi Spraw Zagranicznych większe uprawnienia do wydawania wiz. Sprawdź jakie. 

O czym musi pamiętać podmiot, który w 2021 r. zawiera umowę z cudzoziemcem wnioskującym o wydanie tzw. „Niebieskiej Karty”? 


Więcej w publikacji PRO HR marzec 2021.

Zobacz plik PDF